ሠላም! እንኳን በደህና መጡ።

Hi, I’m Hilea
an Entrepreneur.

I am a computer enthusiast and the co-found of Oban Credit, currently purusing computer science at Harvard, and interning at Microsoft. I am interested in humans, startups, problem solving, and the world of crypto. Thank you for dropping by my humble abode. The pleasure is all mine.

Personal Portfolio Images

Who am I?

Am I a hand?
Hmm, am I an eye? I can't be.
I will still be me without a hand or an eye. But will I?
I guess I will ask.
Aristotle, I call upon you. What am I?
What is my essence? My brain?
But isn't my consciousness in the cloud, just insane?
I guess there is no one me, I am just an instant that only exists once.

But then, is it even possible to ask who I am if I am not one?
I am not the same without an eye,
I am not the same tomorrow, I am not the same on Mars.

I am a function of the 4D world, both time and space.
I guess I might be able to answer who I am.
But only if I knew what my defining equation was.

But then again, how can one know the equation, when one is
part of the equation?


Here are some of the things I enjoy though.

Building

I quite often question the meaning of life, but onething is for sure, birthing new things into this world gives me meaning and satisfaction like no other. I build to solve a problem, to satisfy my curosity, to learn, and for just the sake of it.

Take a look at some of my works below.

Coding

I had a humble introduction to coding when I was 14 years old. From then on, I have been learning how to code and solve problems.

Over time, I have learned the important lesson of how to learn. I don't associate myself with any particular language or framework, but I believe I have equipped myself to pick up any technology in a short period of time.

Follow me on GitHub to stay updated on my projects.

Web Development

This is how I was introduced to computer programming. I have a good grasp of the basics (HTML, CSS/SCSS, JavaScript) as well as some frameworks like React and Express.

I have worked with relational databases like MySQL and PostgreSQL, as well as NoSQL databases like Firebase's Cloud Firestore.

Check out some of my work below.

System

Systems have been a significant focus of my recent projects. I have been actively involved in developing various system projects, including distributed systems, networking, and databases. I find great fascination in understanding how different components interact and collaborate within complex systems.

Through my work, I have gained valuable experience in designing and implementing scalable distributed systems, optimizing network performance, and working with databases. Exploring these areas has further deepened my understanding of system architecture and its practical applications.

Feel free to explore some of my system projects below.

Mobile Development

I recently got into mobile development. Since I already knew React and had very little experience with Java and Android Studio, the shift to React Native wasn't as hard.

I am currently working with React Native for my company's mobile app, which will soon be published on the Play Store. Keep an eye out for it.

AI and Machine Learning

This is the direction I am heading towards, along with system architecture and computer networking. It is what I want to pursue.

I have previous experience with image processing while working on soccer-playing robots, which you can check out below. However, there is still more learning to be done in the future.

Movies

OH! Don't even get me started. I love movies. Yes, I am a movie enthusiast. I like movies that emotionally resonate with me, challenge my views, and spark my imagination.

Books

Last but not least, I enjoy reading books. Here are some of the recent ones and the important lessons I learned from them.

Projects

HamsterDB-image
HamsterDB

HamsterDB

Hileamlak Y.

Database

Nov - Jan 2022

C

Python

My biggest project yet with about 10,000 lines of code, capable of storing and querying 10^6 (millions) of rows of data. HamsterDB is a column-store database. It is designed to efficiently store and query large amounts of data. As a column store database, it is optimized for aggregate operations over large rows.

Hosted on Github

Simple Tor-image
Simple Tor

Simple Tor

Hileamlak B.

System/Networking

May 2023 (2 days)

Python

Networking

Security

Cryptography

A Python-based implementation of a simplified Tor-like network, providing anonymous communication and browsing through a series of relay nodes.

Hosted on Github

Jmessage-image
Jmessage

Jmessage

Hileamlak B.

Distributed Systems

Date: May 2023 (4 days)

Python

Replication

Consenses

This chat application is designed to be resilient against up to N failstop faults. It uses a master-slave architecture to ensure fault tolerance and relies on the gRPC protocol for communication between its components. The master slave architecture is used to come to a consensus on the state of the system. The master is responsible for maintaining the state of the system and the slaves are responsible for replicating the state of the system.

Hosted on Github

Retro Breakout Assembly-image
Retro Breakout Assembly

Retro Breakout

Hileamlak Y.

Game

May - Jun, 2023

x86 Assembly

A retro Breakout game implemented in x86 Assembly. This is my first stub at making something moderatly complexy. The game is implemented using the write syscall.

Hosted on Github

Mips Processor-image
Mips Processor

Mips Processor

Hileamlak Y. & Umar A.

Processor

May 2023 (2 weeks)

SystemVerilog

Assembly

python

Bash

A custom multicycle processor design implemented in SystemVerilog. It support a subset of the MIPS instruction set. The processor is capable of running a subset of the mips assembly program that is compiled using a custom assembler. The supported instructions are the most common instructions used in the mips assembly language.

Hosted on Github

Amann-image
Amann

Amann

Hileamlak Y.

ML

Jan - Feb, 2022

Python (Flask)

Html/CSS

Js + Jquery

Solidty

Digital ocean

A convolutional neural network built to identify Amharic letters. Currently, it has an accuracy of about 86% on the test data. The aim is to improve the dataset and the algorithm for better performance.

Hosted on Github

Testimonial-image
chessbytes.io

chessbytes.io

Hileamlak & Matt

NFT/Web3

Jan - Feb, 2022

Python (Flask)

Html/CSS

Js + Jquery

Solidty

Digital ocean

Chessbytes is a platform where you can immortalize your chess moments. It could be a position you like, or the whole game, if it meant something to you, chessbytes can help you mint an NFT on some of the most famous NFT blockchains. If you want, you can trade them in the future.

This project is builit with (flask, brownie)-python, (web3, ethereum, jquery)-javascript and solidity. It is hosted on a droplet on digital ocean.

Hosted @chessbytes.io

Testimonial-image
Roman Coinage

Roman Coinage history

Andrew & Hilea

Web App Development

May 10 - May 14, 2022

Python

Html/CSS

ReactJs

Coinage of the roman repulic is a chronological timeline tool that presents visual and textual information on different roman coins from different times. The app is built with react js and uses data researched from different books.

Figma designs can be found Here.
Online Demo can be found here
Source code can be found here

Testimonial-image
Year Website

Year Website

Hileamlak yitayew

Web Development

Jul 15 - Jul 30, 2020

Html/CSS

Javascript

GSAP

This is a website where we documented our class experiences through the last 4 years. It presentes different pictures albums using cool animations. This project is built with vanilla js with the help of gsap liberary for the animations.

The source code could be found Here


Hosted @githubpages

Testimonial-image
Game 91

Game 91

Hileamlak

Telegram bot

Apr 26 - May 2, 2021

Python + Flask

Telegram

Game 91 is a telegram bot that can interactively be used by users in a group to play the card game 91. 91 is a fun game which was played in a mathcamp I facilitated. In 2021 there was a virtual version I participated in. I created this telegram bot to recreate the excitment in future online versions of the camp.

The source code could be found Here Hoted @telegram

Testimonial-image
Retrack Protocol

Retrack Protocol

Hileamlak

NFT/Web3

Jan - Feb, 2022

Python (brownie)

Javsscript

Solidty

A safer way to transfer your web3 assets. No more sending money to a dead account! No more worrying about sending your hard earned money to the wrong account. This project uses python brownie as its buidl environment for the solidity contractsSource code can be found Here
Uploaded contract can be found Here

Testimonial-image
Adult-content free movies

Adult free

Hileamlak

Web Development

API

ReactJS

This website is uses the TDMI API to showcase recent movies with no adult content. br />
It is built with with react. The source code could be found Here Hosted @heroku

Testimonial-image
Airbnb backend clone

Airbnb backend clone

Hileamlak

Back-end Development

ORM

Python (cmd)

MySQL

This is project is a remake of what the airban backend might look like. This project provides an adminstrative console to controle the backend and the database for a website like Airbnb.

The source code could be found Here

ML-image
ML

ML

Hileamlak B.

Machine Learning

Date: Unknown

Python

A collection of my implementations of various machine learning algorithms and experiments.

Hosted on Github

Testimonial-image
Other works

Other works

Hileamlak

System and design

C/C++

Python

Here are some other projects I have been working on.

 • CConnect
  A simple example of a distributed chat system. I explored two different alternatives of building such a system, i.e Using a custom wire protocol in C Design the same system, but use Python gRPC.
 • Monty Interpreter

  Monty is a stack based simple programming language built in c. source code

 • GBK

  A bourne again like shell program built in c. source code

 • X86_64cachedio

  A simple liberary that provides speciallized io cache for x86_64 architecture. It is faster for sequential readings.source code

Testimonial-image
Portfolio redsign

Portfolio redsign

Hileamlak

Web Development

React Js

This is a cool personal portfolio website concept I was exploring. It depicts notebook pages.

It is hosted @wehmmcoin.com

other-websites-image
Random websites

Web Development

Javascript

Here are some other plain websites I built over the years.

Resume template
Virtual math camp
Highering landing page

Harvard University

Bachelor of Arts (Sep 2021 - May 2025)
4.30/5

The education should be very interactual. Ut tincidunt est ac dolor aliquam sodales. Phasellus sed mauris hendrerit, laoreet sem in, lobortis mauris hendrerit ante.

Bahir Dar University STEM Incubation center

High school, Natural Sciences (2016 - 2020)
4.50/5

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus cumque nihil amet, nam beatae quae alias facere accusamus consequatur molestiae vel libero tempora, mollitia eum repudiandae iste distinctio voluptate magnam!

Development
Python
85%
Javascript
83%
HTML/CSS
90%
SCSS
85%
C/C++
65%
React
75%
React-native
70%
Assembly
30%

Language
AMHARIC
90%
ENGLISH
80%
Design
UI
60%
FIGMA
75%
ADOBE PHOTOSHOP
40%
BLENDER
40%


Others
WORDPRESS
40%
COMPUTER NETWORKING
65%
DEV OPS
65%

Oban Credit

Co-founder | Software Engineer (Jun 2022 - Present )

The world's first microfinance company using phones as collateral in Nigeria.

 • Conducted customer research.
 • Developed mobile app with React native.
 • Employed and managed about 10 employees

SWIP3 Co-Founder

Co-founder | Software Engineer Jan – May 2022
4.95/5

A web3 equivalent of credit cards that allows using cryptocurrencies as collateral to get per-payment loans.

 • Co-authored a pitch deck that raised about $100k.
 • Wrote a chrome extension with javascript.
 • Programmed, audited, and tested smart contracts for loaning.
 • Worked in a group setting.
 • Won 3rd place at Columbia Blockchain 2022.

Bahir Dar University

Camp Facilitator| Organizer 2015 - 2020

 • Organized an annual math camp for over 240 high school students spending about 18 hours every day during the camp period.
 • Translated lessons for foreign volunteers
 • Led and facilitated classes.

School

Math 22A

Freshman Fall 2022
 • Linear algebra
Final paper

Math 152A

Discrete Math
 • Counting
 • Group Theory
 • Logic
 • Graph Theory

Math 21A

Sophmore Fall 2023
 • Multivariable Calculus
Final paper

Stat 110

Sophmore Fall 2023
 • Statistics and probablity

CS 50: Introduction to computer science

Grade 10
 • Python, C, scratch, SQL
Final paper

CS 61

Systems Programming and Machine Organization
 • Operating system
 • Asembly
 • Multitrading
 • Shell
Final paper

CS 51: Abstraction and Design in Computation

Freshman spring 2022
 • Functional programming
 • Clean code
 • Abstraction and design

CS 121: Introduction to Theoretical Computer Science

Sophmore Fall 2022
 • Computability
 • Algorithm Efficiency
 • Computation models (circuit, ...)

CS 165: Data Systems

Sophmore Fall 2023
 • Column store database
 • Memory managment(cacheing, writing, ...)
 • Heap Files
 • Analatical databases

CS 265: Big Data Systems

Sophmore Spring 2023
 • Research reading
 • Source Code reading
 • PyTorch research
 • AI/Systm Research reading

CS 262: Distributed Systems

Sophmore Spring 2023
 • Consenses algorithms
 • Distributed systems
 • Networking

CS 181: Machine Learning

Sophmore Spring 2023
 • Supervised learning
 • Unsupervised learning
 • Reinforcement learning
 • Deep learning/Neural Network
 • Dimensionality reduction
 • Generative models
 • Markov decision processes

CS 141: Computing Hardware

Sophmore Spring 2023
 • Assembly
 • Processor Architecture
 • Memory
 • Cache
 • Finite state machine
 • Circuit design

Other Works

Contact Me

contact-img

Hileamlak Yitayew

Software Engineer

If you would like to chat, I will make time. Just let me know. Connect with me over a call or any of my socials.

Phone: +18579997480 Email: ehmyitayew@college.harvard.edu